Wereldcoach

Wereldcoach Jolande van KempenDe visie en de missie van WereldCoach
De visie van de Stichting WereldCoach: Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot persoonlijke ontwikkeling. De missie: een bevlogen wereldwijde community van coaches, trainers en aanverwanten creëren waarin iedereen een bijdrage levert en iedereen op zijn eigen manier inspiratie vindt en geeft.

We zijn begonnen in Nederland maar willen dit initiatief laten groeien in andere landen. We ondersteunen nu bovengenoemd project in India, maar willen ook andere projecten in de wereld ondersteunen. De WereldCoaches willen via hun eigen dagelijkse werkzaamheden als coach, trainer of begeleider een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van deze visie. Het verbinden aan WereldCoach heeft alles te maken met het kiezen van een eigen identiteit. Het is veel meer dan een donatie of methodiek. Het is een gevoel van verbinding, van saamhorigheid, van wederkerigheid. Want de mensen aan de andere kant van de wereld kunnen van ons, maar wij ook van hen leren.

WereldCoach in de praktijk
Het idee ‘WereldCoach’ is eenvoudig. Een WereldCoach verbindt iedere coachingsklant aan een te coachen persoon in een ontwikkelingsland. Wat betekent dat in de praktijk? Een WereldCoach draagt per coachingstraject € 50 af. Dat bedrag stelt iemand aan de andere kant van de wereld in staat gecoacht te worden op een duurzame manier. Op dit moment is er gekozen voor het Panchayati Raj programma van The Hunger Project India. Een beproefd concept waarmee in de afgelopen jaren al 65.000 vrouwen zijn getraind (zie voor een uitgebreide beschrijving).

Jolande van Kempen trainer coachEen Indiase vrouw die in een panchayat (lokale politiek) is gekozen volgt van dat bedrag een krachtige Leadership-training van The Hunger Project India. Vervolgens wordt zij 5 jaar lang ondersteund, samen met andere vrouwen in dezelfde positie. Daarmee draagt een WereldCoach bij aan verspreiding van het bewustzijn ten aanzien van chronische honger en de sleutelrol van empowerde mensen in het oplossen ervan. Duurzaam werken: een belangrijk voordeel van WereldCoach is dat het perfect aansluit op de behoefte van een aantal klanten en opdrachtgevers om ‘duurzaam’ te werken. Sommige opdrachtgevers zijn zo enthousiast over het concept dat zij bereid zijn om ook van hun kant een financiële bijdrage te leveren of de lidmaatschap bij WereldCoach tot een van de criteria van het uitbesteden van hun opdracht zien.