Jolande van Kempen

Begeleiding bij ontwikkelingsprocessen
Met kennis en kunde, luchtigheid en een gezonde dosis humor begeleid en coach ik mens en organisatie in hun ontwikkelingsproces. Mijn enthousiasme, gedrevenheid en respectvolle aanpak maakt dat mensen zich open stellen voor persoonlijke en professionele groei.

Rouw en verliesbegeleiding

Afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in rouw en verliesbegeleiding. Mij is daarin almaar duidelijker geworden dat je naast verlies bij dood of door scheiding om nog zoveel meer kan rouwen. Bijna altijd zijn de problemen of blokkades waar mensen in het nu tegenaan lopen te herleiden naar verliezen in het verleden waar nooit of te weinig om gerouwd is. Een thema waar wat mij betreft nog een wereld te winnen is.

Bezield werken en leven
Bezield werken en leven en daardoor het allerbeste uit mezelf halen is het motto in mijn eigen leven, maar ook tijdens het coachen en begeleiden van mensen. Intuïtie, denken, voelen en doen, vormen daarin de basis voor mijn werkwijze. Als je je bewust bent van waaruit je dingen doet en je je ook realiseert dat je altijd een keuze hebt, dan heb je de regie in handen. Klinkt gemakkelijk maar dat is het zeker niet. Zeker niet bij of na heftige gebeurtenissen in je leven. Wel precies wat ik mensen graag wil leren.

De laatste 12 jaar werk ik als zelfstandige voor de zakelijke dienstverlening, grote gemeentes, provincies, het onderwijs en voor particulieren. Voordat ik als coach, trainer en rouwtherapeut actief was, heb ik geruime tijd in de hulpverlening gewerkt. Daarna was ik een aantal jaren in dienst bij een loopbaanadviesbureau en bij een grote gemeente. Mijn eigen blijvende behoefte tot ontwikkeling heeft me de laatste jaren gebracht bij intuïtieve ontwikkeling. Ook ben ik, met veel plezier, co-trainer bij de opleiding ”Rouw en verlies” aan het Land van Rouw.